1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1.1

Disse Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og ydelser på madklubben.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

 

1.2

Ved at bruge hjemmesiden madklubben.dk eller foretages køb på madklubben.dk accepterer du at være bundet af disse Salgs- og Leveringsbetingelser. Ønsker du ikke at være underlagt disse Salgs- og Leveringsbetingelser, skal du straks forlade hjemmesiden madklubben.dk. Der tages forbehold for tryk-og tastefejl, udsolgte produkter samt mindre afvigelser mellem det skrevne og viste billeder.

 

2 UDBYDER

 

2.1

Udbyder er: Madklubben Catering ApS, CVR 29 61 91 07, Smedeholm 15, 2730 Herlev, tlf. (+45) 33 42 42 65 / (+45) 33 32 32 34.

 

3 AFTALEINDGÅELSE

 

3.1

Du vælger de fødevarer, drikkevarer og adgang til events (’Varer og Ydelser’), som du ønsker at købe, ved at føje dem til din digitale indkøbskurv. Du kan se, rette og slette de valgte Varer og Ydelser i din indkøbskurv helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på ’gennemfør betaling’. Du vil blive bedt om at acceptere disse Salgs- og Leveringsbetingelser.

 

3.2

Der er ikke indgået nogen bindende aftale mellem os, før du har modtaget en ordrekvittering fra os på den mailadresse, som du har oplyst ved bestillingen.

 

3.3

Du skal være fyldt 18 år for at kunne købe drikkevarer, der indeholder alkohol.

 

3.4

Ved køb af catering accepterer du disse handelsbetingelser som beskrevet i pkt. 3.1 indtil den dato, hvor vi leverer eller du afhenter din ordre. Du får mulighed for at redigere din ordre i din digitale indkøbskurv indtil den i kurven angivne deadline for redigering, typisk 4 dage før leverancen finder sted, dog senest d. 11. december 2023 hvis der er tale om nytårsmenuen. Dermed redigerer du muligvis også ordrens endelige pris indtil leverancen finder sted. 

Aftalen ophører samme dato som din ordre leveres. Ønsker du at opsige aftalen henviser vi til de generelle betingelser beskrevet i pkt. 11 og i øvrigt til vores kundeservice.

 

4 BESKRIVELSE AF DE VARER OG YDELSER, SOM DU KAN KØBE

 

4.1

På Madklubbens webshop madklubben.dk kan du købe sæsonspecifikke cateringmenuer bestående af mad og evt. drikke samt adgang til særlige events, heri også samlet benævnt ’Varer og Ydelser’.

 

4.2

De Varer og Ydelser, som du kan købe, er nærmere beskrevet på den specifikke side på madklubben.dk, hvor du vælger de Varer og Ydelser, der skal overføres til din indkøbskurv.

 

4.3

Har du spørgsmål til dine Varer og Ydelser eller tidspunktet for forventet levering eller afhentning, kan du kontakte os på derhjemme@madklubben.dk.

 

5 BETALING

 

5.1

Vi modtager følgende betalingskort: Dankort, Dankort/Visa, Mastercard, Maestro, Visa, Visa/Electron og JCB. Desuden kan betales med Mobile Pay.

 

5.2

Betalingstransaktionen forestås af en godkendt betalingsformidlingsleverandør.

 

5.3

Der opkræves et gebyr ved betaling med visse kreditkort svarende til det gebyr, der opkræves af betalingskortudstederen, hvis Madklubben i henhold til gældende lovgivning er berettiget hertil. Gebyret vil blive oplyst i forbindelse med valg af betalingsmiddel.

 

5.4

Ved modtagelsen af din bestilling skal købesummen betales forud til datospecifik catering og events, og derfor trækker vi den fulde købesum for catering, events og lignende, umiddelbart efter, at vi har fremsendt ordrekvitteringen til din e-mailadresse.

 

6 PRIS OG OMKOSTNINGER

 

6.1

Alle priser på madklubben.dk er angivet inklusiv moms. Herudover skal du betale eventuelle forsendelsesomkostninger, der vil blive oplyst på bestillingssiden, inden du bliver bedt om at klikke på ’gennemfør betaling’. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller gebyrer end de ovenfor anførte forsendelsesomkostninger og gebyrer for betaling ved brug af betalings- og kreditkort.

 

6.2

Du vil til enhver tid kunne se en opgørelse over den samlede købesum samt forsendelsesomkostninger i din indkøbskurv inden du klikker på ’gennemfør betaling’. Eventuelt gebyr for betalingskort oplyses ved valg af betalingskort.

 

7 LEVERING

 

7.1

Leveringssted og leveringstidspunkt for levering af Varer og Ydelser angives i forbindelse med, du afgiver din bestilling.

 

7.2

Levering er sket, når dine Varer og Ydelser i overensstemmelsen med vores aftale er stillet til din disposition på den aftalte leveringsadresse. Har du angivet i din bestilling at dine Varer og Ydelser kan placeres ved hoveddør eller andet sted, hvis du ikke er hjemme, er levering sket, når dine Varer og Ydelser er stillet til din disposition på dette sted.

 

7.3

Billetter til events sendes alene pr. e-mail til den af dig opgivne e-mailadresse.

 

7.4

Events leveres på den ved bestillingen oplyste dag og tidspunkt.

 

7.5

Har du spørgsmål til leveringen, kan du kontakte os på derhjemme@madklubben.dk.

 

 

7.6

Forsendelsesomkostninger for Varer og Ydelser, der sendes med fragtmand varierer alt efter arten af de bestilte Varer og Ydelser og din leveringsadresse. De faktiske forsendelsesomkostninger oplyses altid i forbindelse med din bestilling.

 

7.7

Varer og Ydelser leveres til Københavnsområdet. Kan vi ikke levere til den ønskede leveringsadresse, vil du få meddelelse herom i forbindelse med din bestilling.

 

7.8

Varer og Ydelser leveres som hovedregel med fragtmand.

 

8 AFBESTLLING

 

8.1

For cateringordrer skal afbestilling ske skriftligt til derhjemme@madklubben.dk, så afbestilling er modtaget hos os minimum 5 hele hverdage før det aftalte leveringstidspunkt. Ved afbestillingen modtager du en bekræftelse på, at afbestillingen er modtaget.

 

Indtil 5 hele hverdage inden det aftalte leveringstidspunkt kan du også korrigere din ordre skriftligt ved at sende en mail til derhjemme@madklubben.dk.

 

Har du bestilt din ordre fire dage eller færre dage forinden dit arrangement har vi ikke mulighed for at ændre i din ordre eller refundere din bestilling.

 

Nægtes modtagelse af bestillingen på den aftalte leverings dato, betales fuld pris for hele bestillingen.

 

 

8.2

Særligt for ordrer til nytår

Der er særlige vilkår vedr. catering til nytårsaften. Fortryder du dit køb af nytårscatering, kan du annullere og få pengene retur frem til d. 11. december 2023 kl. 12.00. Herefter er det ikke muligt at annullere dit køb eller få pengene retur. Det er dog muligt at videregive dit køb til en anden modtager.

 

Efter d. 11. december 2023 kan du ikke lave ændringer eller tilføje kuverter til din eksisterende ordre. Hvis du ønsker at tilføje flere kuverter, skal du bestille disse i en ny ordre.

 

Kontakt kundeservice på tlf. (+45) 33 42 42 65 / (+45) 33 32 32 34 eller derhjemme@madklubben.dk, såfremt du ønsker at høre mere.

 

 

9 AFLYSNING AF EVENTS

 

9.1

Vi forbeholder os ret til at aflyse udbudte events, f.eks. ved for få tilmeldinger eller ved sygdom hos nøglepersoner. I tilfælde af aflysning fra vores side vil du få mulighed for enten (1) at flytte din tilmelding til en anden event med ledige pladser, eller (2) at få den erlagte betaling tilbage. Vi garanterer dog ikke, at aflyste events vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

 

10 FORCE MAJEURE

 

10.1

Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering skyldes force majeure.

 

11 FORTRYDELSESRET

 

11.1

Efter Forbrugeraftaleloven har forbrugere som hovedregel ret til at fortryde deres køb på nettet uden begrundelse inden for en frist på 14 dage.

 

11.2

Fortrydelsesfristen på 14 dage regnes almindeligvis fra den dag, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

 

11.3

Mange af de Varer og Ydelser, som vi sælger, er dog undtaget fra fortrydelsesretten. Generelt drejer det sig om:

Fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til dit hjem, bopæl eller arbejdsplads,

Ferske fødevarer, herunder kølevarer samt andre varer som må antages at blive forringet eller fordærvet hurtigt,

Kolonial- og konservesvarer samt øvrige varer som af sundheds- og hygiejnemæssige årsager er leveret forseglet og hvor forseglingen/emballagen er blevet brudt,

Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som vi ikke har indflydelse på,

Tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, herunder events og madkurser, når det følger af aftalen på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende ydelse skal udføres. Herunder også køb og salg af nytårsmenuer. Visse events eller madkurser kan være planlagt til at blive afholdt inden fortrydelsesfristens udløb er gennemført.

 

12 UDNYTTELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

 

12.1

Har du fortrydelsesret, og ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du meddele os – Madklubben Derhjemme ApS, Smedeholm 15, 2730 Herlev, derhjemme@madklubben.dk – din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. via e-mail).

 

12.2

Du kan med fordel vælge at benytte denne standardfortrydelsesformular www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160666#Bil3, men det er ikke et krav.

 

12.3

Har du fortrydelsesret, vil fortrydelsesfristen være overholdt, hvis du sender din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

13 FØLGERNE AF AT FORTRYDE ET KØB

 

13.1

Har du fortrydelsesret, og vælger du at udnytte denne indenfor fortrydelsesfristen, refunderer vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det fortrudte køb, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste tilbudte standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du gør fortrydelsesretten gældende, se dog nærmere nedenfor om fortrydelse af varekøb.

 

13.2

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i en anden tilbagebetalingsmetode.

 

13.3

Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

14 SÆRLIGT VEDRØRENDE FORTRYDELSE AF VAREKØB

 

14.1

Vi kan udskyde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget de Varer og Ydelser retur fra dig, som er omfattet af det fortrudte køb, eller du selv har fremlagt dokumentation for, at du har returneret dine Varer og Ydelser til os, alt efter hvad der sker først.

 

14.2

Du skal returnere dine Varer og Ydelser til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har meddelt os, at du gør fortrydelsesretten gældende. Fristen er overholdt, hvis du returnerer dine Varer og Ydelser inden udløbet af de 14 dage. Du bærer risikoen for dine Varer og Ydelser indtil vi har modtaget dem retur.

 

14.3

Du skal selv afholde de direkte udgifter, der er forbundet med tilbagelevering af dine Varer og Ydelser.

 

14.4

Kontakt os altid inden du returnerer vin. Vi forbeholder os ret til at anvise anden returneringsform end postbesørgelse mod at afholde meromkostningen.

 

14.5

Du hæfter kun for eventuel forringelse af de bestilte Varers og Ydelsers værdi, som skyldes anden håndtering end den håndtering, som har været nødvendigt for at du kunne fastslå Varernes og Ydelsernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

15 HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN ELLER YDELSEN – REKLAMATION

 

15.1

Vi bestræber os altid på at levere korrekte og mangelfrie Varer og Ydelser.

 

15.2

Skulle du alligevel modtage en Vare eller Ydelse, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os på derhjemme@madklubben.dk eller pr. telefon, så vi kan rette eventuelle fejl.

 

15.3

Der kan være tilfælde hvor vi vil bede dig returnere den defekte vare, så vi kan undersøge den og/eller returnere den til vores leverandør. Du bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet inkl. emballagen, indtil du har været i dialog med os.

 

15.4

Vi dækker dine omkostninger ved returneringen.

 

16 REKLAMATION – VARER OG YDELSER

 

16.1

Købelovens regler om mangler finder anvendelse.

 

16.2

Hvis du vil reklamere over en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Ved reklamation over fødevarer og drikkevarer beder vi dig give os besked hurtigst muligt efter du har opdaget manglen og inden 5 dage efter modtagelsen. Mangler vil blive udbedret ved ombytning eller returnering af købesummen.

 

17 REKLAMATION – EVENTS

 

17.1

For køb af adgang til events finder Købeloven ikke anvendelse.

 

17.2

Har en event ikke levet op til dine forventninger, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, og senest 2 måneder efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler ved events og madkurser.

 

18 SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE

 

18.1

Ønsker du at klage over en Vare eller Ydelse, som du har købt hos os, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

 

18.2

Du kan også klage til Center for Klageløsning, NÆVNENES HUS, Toldboden 2, 8800 Viborg, CVR-nummer: 37795526, klageportalen@naevneneshus.dk. Klage kan også indgives online på https://naevneneshus.dk/. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000.

 

18.3

Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

 

19 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR

 

19.1

Madklubben.dk stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende Madklubben.dk. Vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Madklubben.dk og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Madklubben.dk. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af links til en tredjemands hjemmeside.

 

19.2

Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

 

19.3

De i disse Salgs- og Leveringbetingelser angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

 

20 PERSONDATA

 

20.1

For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, har vi brug for følgende oplysninger:

Dit navn

Din adresse

Dit telefonnummer

Din e-mail

 

20.2

Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte Varer og Ydelser til dig og opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør – kundeforhold, der er etableret mellem os ved dit køb. Vi kan også sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du har givet samtykke til dette.

 

20.3

Den dataansvarlige er Madklubben Catering ApS. Detaljerede kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.

 

20.4

Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.

 

20.5

Oplysninger, som du har afgivet til Madklubben Catering ApS, videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Dog vil vi kunne videregive sådanne oplysninger i forbindelse med et evt. salg af Madklubben Catering ApS’ forretningsaktiviteter.

 

20.6

Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig. Du har også ret til at få berigtiget registrerede oplysninger, der er forkerte, og til at gøre indsigelse imod at oplysningerne er blevet registreret. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Madklubben ApS via derhjemme@madklubben.dk eller pr. brev.

 

20.7

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

 

20.8

I øvrigt gælder vilkårene i vores persondatapolitik.

 

21 LOVVALG

 

21.1

Disse Salgs- og Leveringsbetingelser er underlagt dansk ret. Københavns Byret er værneting.